Startsida Umeå kommun

Månadsbrev Rådhustorget 22 december

Arbetet med markbeläggning på gångytorna är i stort sett klara. Rivningen av Rådhuspaviljongen är klar utvändigt. Tidplanen följs i stort men nu påverkar vädret stort hur projektet kan drivas framåt.

Under kommande helger

Under helgdagarna kommer arbetet stå stilla och arbetet startar åter efter nyår.

Julutsmyckningen kommer att finnas kvar till 16 januari. Stängslet i hörnen vid Åhléns och McDonalds kommer att flyttas in. I övrigt bibehålls de tillgängliga gångstråken som idag fram till dess.

Storgatans norra trottoar är nu öppen för gångtrafik.

Tillgängliga gångstråk, vepor och julutsmyckning

Karta på gångvägar runt Rådhustorget.

Karta på gångvägar runt Rådhustorget. Klicka på bilden för att se en större karta.

Rådhuspaviljongen - orangeriplatsen

Rivningen av Rådhuspaviljongen (själva byggnaden) är klar. Område runt om paviljongen kommer att vara instängslas hela vintern. Byggandet av den nya byggnaden påbörjas i januari och beräknas vara klar utvändigt i maj och helt klar beräknas den bli hösten 2017.

Fyra handikapparkeringar finns tillgängliga, placerade vid SE-banken.

I december och under julhandeln

Framför Rådhuset och vid Rådhuset västra sida kommer markarbeten ske under december och den första delen av januari. Hur länge det kan pågå avgörs av vädret och vi hoppas på milt väder med lite nederbörd. Ytorna på ”platån” just framför Rådhuset kommer att finnas kvar fram till våren.

Arbetet söder om Rådhuset är påbörjat och beräknas pågå tillsvidare.

Efter årsskiftet

När vintern kommer på allvar kan inga markarbeten ske utomhus. De ytor som behöver öppnas för gångtrafik kommer att öppnas. I den blivande äppellunden kommer arbetet ske under tält. I maj återupptas resterande arbeten. Sist färdigställs Storgatan hösten 2017.

Övrig information

  • Från älven och upp längs Rådhusesplanaden tänds 150 marschaller cirka klockan 15 varje dag hela december, när vädret så tillåter.
  • Tillfälliga belysningsstolpar med armaturer finns nu på plats. Vi fortsätter se över belysningen så vi får en bra avvägning mellan trygghet och mysig julstämning.
  • Snöröjning och halkbekämpning hanteras delvis manuellt under byggtiden och även under kommande helger. Umeå kommun och NCC samordnar detta arbete.
  • I februari öppnas en passage över torgytan från Rådhusesplanaden till Rådhuset.
  • Entreprenören gör vinteruppehåll februari – april.
  • Alla tider för byggprocessen är preliminära. Förutsatt att inga större problem uppstår och att vädret inte blir alltför besvärligt med kyla och nederbörd bedöms tidplanen kunna hållas.


Vi har stor förståelse för att ombyggnationen är en utmaning för er och vi ber om överseende under byggtiden. Vi gör allt vad vi kan för att förkorta och underlätta processen. Om du har frågor, synpunkter eller idéer om vad som kan göras för att förbättra kring ombyggnationen så kontakta oss.

Kontakt

Karin Isaksson
gatu- och parkchef
Umeå kommun
090-16 14 39
mejl

Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.