Startsida Umeå kommun
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och  PeGe Hillinge, arkitekt, presenterade förslaget till ny utformning av Rådhustorget.

PeGe Hillinge, arkitekt och Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, presenterade förslaget till ny utformning av Rådhustorget.

Många lyssnade till arkitekternas förslag om Rådhustorget

Onsdag 16 september presenterade landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson sitt förslag till utformning för Rådhustorget på ett öppet möte på Umeå Folkets Hus. Cirka 60 personer tog del av presentationen och ett tiotal politiker och tjänstepersoner från Umeå kommun fanns på plats. Engagemanget var stort och synpunkterna på förslaget många.

Kvällen inleddes med en presentation av skissförslaget för Rådhustorget. Thorbjörn Andersson berättade om hur den historiska beskrivningen och synpunkterna som kom in under dialogprocessen 15 oktober–9 november 2014 legat till grund för de nya skissförslagen.

– På en stads torg träffar vi sådana som inte är som vi. Torget är på så sätt en träningsarena för social tolerans. Det är viktigt att Umeåborna är med och tycker till om torget och precis som i en familj tycker många olika. Man måste lära sig att samsas litegrann, sa Thorbjörn Andersson.

Torg för både vardag och festligheter

Torget är tänkt att ha en indelning i olika ”rum”.  ”Finytan” i mitten är mer öppen och flexibel för att ytan enkelt ska kunna anpassas till olika aktiviteter, arrangemang eller behov. Torget ska rymma både vardagssaker som torghandel och häng men också festligheter som evenemang och musik.

– ­Vi har ritat de saker som sitter fast, det är därför torghandeln inte finns med på skisserna. Torghandeln är en mobil historia som kommer och går på morgon och kväll, sa Thorbjörn Andersson.

Frågan om torghandelns placering och utformning är fortfarande under utredning. Tekniska nämnden planerar att besluta om utformningen på ett kommande sammanträde.

Många ställde frågor

Efter presentationen fick publiken chans att ställa frågor. Thorbjörn Andersson och arkitektkollegan PeGe Hillinge turades tillsammans med bland andra Lena Karlsson Engman (S), ordförande tekniska nämnden och Karin Isaksson, gatu- och parkchef om att svara på frågorna.

Frågorna och synpunkterna rörde allt från var Rex sopor ska ta vägen till hur medborgardialogen skötts och beslutet om att montera ned Apberget.  

– Vi förstår att Apberget spelat en viktig roll men när man bygger nytt är ambitionen att det ska bli bättre. I förslaget har vi tre talarplatser, varav en av dem passar bra till stora torgmöten. Och när det kommer till möjligheten att hänga finns det många platser där man kan slå sig ned i solen i förslaget, sa Thorbjörn Andersson.

De positiva reaktionerna på förslaget handlade bland annat om den ökade grönskan och äppellunden.

Vad händer nu?

Beslut kommer att tas av tekniska nämnden på kommande sammanträde. Byggstart planeras till våren 2016. Mindre arbeten kommer att ske under hösten 2015.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S) ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
mejl

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
090-16 14 44
070-334 61 44
mejl

Thorbjörn Andersson
landskapsarkitekt
Sweco arkitekter AB
08-522 952 36
mejl

PeGe Hillinge
arkitekt
Sweco arkitekter AB
031-62 77 39
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.