Startsida Umeå kommun
Illustrationen visar hur torget kommer att se ut när ombyggnaden är klar och vilka ytor som är öppna respektive stängda i augusti-september. Klicka på bilden för att läsa informationen i pdf-format.

Illustrationen visar hur torget kommer att se ut när ombyggnaden är klar och vilka ytor som är öppna respektive stängda i augusti-september. Klicka på bilden för att läsa informationen i pdf-format.

Umeå centrum augusti 2017

Arbetet går vidare i båda projekten i centrum. Vi gläder oss åt att nu kunna öppna delar av Rådhustorget och bussarna återkommer till Vasaplan 2 oktober.

Vasaplan – bussarna åter 2 oktober

Arbetet med Vasaplan pågår för fullt och tidplanen följs i stort. Taket till plattformen är nu på plats och glastaket ska börja monteras nästa vecka. De första lagren av asfalt är lagda. Korsningen Skolgatan/Rådhusesplanaden kommer att vara stängd ytterligare 2 veckor för att markvärmeslingor ska läggas på den västra delen. Gående kan passera på trottoaren vid Buketten. En gångpassage finns på Vasagatan och den kommer att finnas där i stort sett hela tiden medan plattformen byggs.

Bussarna är tillbaka på Vasaplan den 2 oktober och därefter fortsätter arbetet längs fasaderna. Gångpassager kommer att finnas längs hela Vasaplan på en del av trottoaren och alla entréer till butiker och restauranger kommer att vara tillgängliga hela tiden även om en del provisoriska lösningar kommer att behövas.

Rådhustorget – delar av torget öppnas i augusti

Rådhustorget färdigställs nu succesivt och öppnas upp allteftersom delar är klara.

Den 21 augusti öppnar vi större delen av ytan framför Rådhuset samt korsningen Storgatan - Västra Rådhusgatan ned till Strandgatan. Handikapparkeringen vid Swedbank öppnas också. I början av september kommer träden i äppellunden att planteras. Därefter fortsätter arbetet med bland annat montering av belysningen.

Arbetet ligger 3-4 veckor efter tidsplanen men vi gör vad vi kan för att hämta in förseningen. Ursprungligt slutdatum kan försenas för korsningen vid Östra Rådhusgatan och ytan mellan Rådhuset och Åhléns-kvarteret, däremot öppnas succesivt övriga delar enligt tidplanen senast 30 september. 

De flesta träden på torget planteras inte förrän våren 2018. För att få ett grönt och trevligt torg redan i höst kommer vi att flytta popup-parken från Storgatan till torget. Det nya caféet kommer att starta under oktober månad.

Första evenemanget; Umeå Fashion Week den 30 september

Lördag 30 september tar första evenemanget plats på torget då Umeå Fashion Week visar upp mode, design och inspiration. För mer info www.visitumea.se/umeafashionweek 

Invigning av Rådhustorget kommer att ske när ombyggnaden är helt klar.

Torghandeln

Torghandeln flyttar nu in på torget. Precis som tidigare finns fasta och tillfälliga platser och de tillfälliga platserna är ofta lediga för uthyrning.

Kontakt

Karin Isaksson
teknisk chef, gatu- och parkchef
mejl

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.