Startsida Umeå kommun

Varför byggs Rådhustorget om

Vi står inför att bygga om en av Umeås viktigaste platser, både historiskt och i nuläget – Rådhustorget. Byggstarten planeras till våren 2016.

Bred användning

Rådhustorget är en av Umeås viktigaste och mest centrala platser, centrum av centrum. Torget har i dag en bred användning för möten, talarplats, evenemang och handel. Rådhustorget är en del av stadens mittaxel där Järnvägsstationen, Rådhusesplanaden, Rådhustorget och Rådhusparken anlades redan från början som en serie medvetna tydliga rum längs en axel, enligt klassiska förebilder.

Behov av ombyggnad

Torget upplevs i dag av många som slitet, rörigt och trångt som gör det svårt att ta sig fram. Det naturliga gångstråket mellan Kungsgatan och kulturhuset Väven behöver öppnas upp och belysningen bytas ut för att uppfylla nya krav. Därför finns det behov av att bygga om Rådhustorget.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.