Startsida Umeå kommun
Rådhustorget

Så här har idéarbetet gått till

Insamling av idéer och synpunkter

Ombyggnadsarbetet börjar med insamling av fakta och önskemål från olika håll. Under perioden 16 oktober–9 november 2014 kunde umeborna lämna synpunkter och idéer. Samtidigt träffade representanter för kommunen intressenter kring torget, bland annat torghandlare, fastighetsägare och handel så att deras behov och synpunkter också blir kända.

Sammanställning av insamlade synpunkter

När insamlingen av synpunkter och idéer är avslutad, sammanställs allt material. Dialogresultatet presenteras sedan här på webbsidan, och för tekniska nämnden.

Resultatet en del av underlaget inför ombyggnaden

De synpunkter och idéer som kommer in, sammanställs, grupperas och analyseras. Resultatet av dialogen kommer tillsammans med andra utredningar, om bland annat teknik, tillgänglighet och kostnader, bli en del av underlaget i det fortsatta arbetet inför ombyggnaden av Rådhustorget. De behov och önskemål som inkommit tidigare samt talarplatsens framtid kommer också att behandlas.

Läs vad umeborna tycker

I första steget ska en projektbeskrivning tas fram, som beslutas av tekniska nämnden. Därefter utformas ett upphandlingsunderlag som anger riktlinjer, krav och förutsättningar till arkitekt och konsulter för uppdraget.

Läs projektbeskrivning

Varför genomförs dialogen?

Syftet med dialogen är att få utökad kunskap om Umebornas behov, önskemål och idéer för en av Umeås mest centrala platser.

Målet är att vi ska få större kunskap om olika behov som kan finnas för den här platsen, som sedan leder till bättre lösningar.

Vad händer med din idé?

De synpunkter och idéer som kommer in, sammanställs, grupperas och analyseras.

Resultatet av dialogen tillsammans med andra utredningar, om bland annat teknik, tillgänglighet och kostnader, blir sedan en del av underlaget i det fortsatta arbetet inför ombyggnaden av Rådhustorget.

Medborgardialog

Vad är medborgardialog?

Läs mer på SKL:s webbplats (Sveriges Kommuner och Landsting)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.