Startsida Umeå kommun

Svar på frågor om torghandel på Rådhustorget

Med torghandel menar vi den handel som bedrivs på Rådhustorget. Idag består torghandeln bland annat av kebabvagnar och försäljning av frukt och blommor. Korvhandlarna innefattas inte i begreppet torghandel eftersom de håller till på gågatan.

Vad händer med torghandeln på Rådhustorget?

Torghandeln kommer även i framtiden att finnas på Rådhustorget med sina varor, och precis som idag bidra till en levande stadsbild och folklivet på torget.

Regelverket kommer att bli lite stramare där det krävs att torgstånden ska vara i vårdat skick. Matförsäljning kommer efter ombyggnaden ges plats i ett nytt food-trucksystem.

Varför ska torghandeln ändras?

Tanken är att många ska få plats på torget och att handeln inte helt ska dominera torget. Torget är umebornas och de ska få plats att sitta, ”hänga” och mötas på torget och att arrangemang och torghandel ska kunna samsas bättre. Många har uppskattat torghandeln men samtidigt har det funnits mycket synpunkter om att torghandeln varit stökig och tagit stor plats.

Varför planerar man att införa food-trucks i Umeå?

Food-trucks har blivit mycket populärt i många städer och i ett nytt system får fler möjligheten att sälja mat i utemiljö.  Många förfrågningar har kommit in och detta öppnar möjligheter för nya näringsidkare och smalare koncept. Förhoppningen är att få en bra blandning av nytt och spännande utbud, där både billigt och specialiserat kan få en plats - kanske etnisk mat, närproducerat, vegetariskt, veganskt eller kanske lågpris?

Varför får inte alla vara kvar på torget?

Alla ryms inte vara på torget samtidigt, därför behövs denna förändring. En viktig del att påpeka är att centrum är större än Rådhustorget och det finns bra platser på fler ställen.

Ska hela Rådhustorget byggas om på en gång?

Ombyggnaden kommer att ske i minst två etapper, troligtvis med början på den västra sidan. Framkomligheten i centrum måste fungera även under ombyggnaden.

Vad är en food-truck?

En food-truck är en lätt lastbil som är ombyggd för att man ska kunna tillaga och sälja gatumat i den. Umeå kommuns regelverk för detta finns inte framtaget ännu. Systemet bygger på rörlighet eftersom lagstiftningen kräver det för att få använda allmän plats. Efter fyra timmar på en plats med sin food-truck ska man byta plats.

Vilka får var med och stå med sina food-trucks i centrala Umeå?

De som i dag driver matvagnarna på torget kommer att tillfrågas om de vill delta. För att kunna delta får man köpa eller hyra en food-truck. Kommunen kommer inte att köpa in några food-trucks för att hyra ut. Mathanteringen ska vara godkänd enligt livsmedelslagstiftningen och fordonet ska uppfylla kraven i trafiklagstiftningen.

Vad händer nu med korvhandlarna?

De påverkas inte alls.

Kontakt

Om du vill lämna synpunkter eller ställa frågor kan du göra det här:

Rådhustorgets mejl

Fler kontaktuppgifter

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.