Startsida Umeå kommun
Bild på hållplatser på Vasaplan.

Nya hållplatser på Vasaplan. Klicka på länken för att se en större bild.

Bussarna tillbaka på Vasaplan 2 oktober

Den 2 oktober flyttade bussarna tillbaka till Vasaplan. Trafikvärdar finns på plats första veckan för att hjälpa dig hitta rätt hållplats. Samtidigt tar vi bort genomfartsförbudet på V Norrlandsgatan och gatuparkeringarna kommer tillbaka.

På kartan ovan ser du de nya lägena för hållplatserna. Där ser du också var gångpassager finns, längs hela Vasaplan på den yttre delen av trottoaren och på fyra ställen från vardera sidan till perrongen.

Några nya funktioner är redan nu på plats, bättre och funktionell belysning från skärmtaket, uppvärmda bänkar och det blir lättare att kliva in i bussen.

Tack till dig som åker buss

Vi riktar ett stort tack till dig som valt att fortsätta resa hållbart genom att åka buss under sommaren, trots ombyggnaden och tillfälliga hållplatser.

Du har även bidragit till att minska vår klimatpåverkan och förbättra luften i staden. I kommunens projekt Den koldioxidsnåla platsen arbetar vi för att fler ska välja bussen eller cykeln i stället för bilen.

Läs mer om den koldioxidsnåla platsens arbete för hållbara resor

Trafikvärdar på plats

Trafikvärdar kommer att finnas på plats 2 – 6 oktober, kl. 7-18 för att bland annat hjälpa resenärerna att hitta de nya hållplatserna.

När Ultras bussar flyttar till mittperongen på Vasaplan flyttar också landsbygdsbussarna tillbaka på sina ordinarie hållplatser på Vasagatan.

För dig som har möjlighet kan ett byte mellan regionbuss och lokalbuss på bussterminalen vid NUS vara ett bra alternativ.

Ombyggnaden fortsätter längs fasaderna

Ombyggnaden fortsätter längs fasaderna. Under hela byggtiden kommer alla entréer till butiker, restauranger och andra verksamheter runt Vasaplan att vara öppna.

Kontakt

Gunnar Teglund
gatuprojektchef
Umeå kommun
090-16 14 57
mejl

Fredrik Forssell
kollektivtrafikchef
090-16 22 36
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.