Startsida Umeå kommun

Kontakt

Lämna synpunkter eller ställa frågor

Har du andra frågor som har anknytning till det här arbetet?
Skicka din fråga till Vasaplans mejllåda, som bevakas kontinuerligt.

vasaplan@umea.se

Direktkontakt

Behöver du komma i direktkontakt med oss som arbetar med projektet, hittar du våra namn och kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Vasaplans mejlbrevlåda

Lena Karlsson Engman (S) ordförande tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Karin Isaksson, park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
mejl

Frågor om projektet

Gunnar Teglund, gatuprojektchef
090-16 14 57
070-340 14 57
mejl

Lina Samuelsson, trafikplanerare
090-16 53 88
mejl

Britta Strömgren, kommunikatör 
090-16 23 91
070-661 24 64
mejl

Frågor om kollektivtrafik

Fredrik Forssell, kollektivtrafikchef
090-16 22 36
mejl

Tor Björkstrand, trafikutvecklare
Länstrafiken i Västerbotten AB
0950-239 05
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.