Startsida Umeå kommun
Bild på Vasaplan från 70-talet

Bild på Vasaplan från 70-talet

Styrande och vägledande dokument

Förutom allmänna lagar och regler som finns för hur man planerar och bygger städer, t ex plan- och bygglagen — så finns också dokument och planer som är beslutade i tidigare skeden och som berör Vasaplan.

Översiktsplanerna anger kommunens strategier för framtiden

I översiktsplanerna, fördjupningen för Umeå och fördjupningen för centrala staden beskriver kommunens sin vision om hur staden ska utvecklas och strategierna för detta. Översiktsplanerna har beslutats av kommunfullmäktige.


I Fördjupningen för de centrala stadsdelarna redovisas ett antal utvecklingsstrategier där särskilt fyra påverkar ombyggnationen av Vasaplan:

  • Fem kilometersstaden – den täta staden.
  • Tillväxt i kollektivtrafikstråk och omvandling av trafikleder
  • Satsa på offentliga rum och parker.
  • Alla ska vara med.
  • Kollektivtrafiken kommer att spela en avgörande roll i Umeås mål att nå 200 000 invånare med en hållbar tillväxt.

Läs mer i Översiktsplan för Umeå kommun; Fördjupning för de centrala stadsdelarna

Program för det offentliga rummet

Det finns också mer allmänna dokument som visar kommunens ambitioner och målsättningar för parker, torg och gator. Ett sådant är program för det offentliga rummet.

Läs mer om Program för offentliga rum.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.