Startsida Umeå kommun

Varför byggs Vasaplan om

Vasaplan idag

Snart 30 år har gått sedan Vasaplan byggdes om. Under åren som gått har platsens användning och funktioner förändrats och motsvarar inte de behov som finns idag. Dagens krav på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning är bristfälliga och behöver åtgärdas. Asfaltytor, trottoarbeläggningar och utrustning på Vasaplan är slitna och det finns ett stort behov av teknisk renovering där bland annat markvärmeanläggningen behöver bytas. Men framförallt behöver kollektivtrafikens kapacitet utökas för att kunna hantera ökningen av bussresor.

Vasaplan i framtiden

Syftet med ombyggnationen av Vasaplan är främst för att utöka kapaciteten och framkomligheten för kollektivtrafiken genom att skapa en välfungerande bussterminal med en förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet där man känner sig trygg. Syftet har också varit att skapa en trivsam arkitektonisk vistelseyta genom att utforma en attraktiv mötesplats och en levande urban plats (urban i form av funktionsblandningen, dess intensiva användning, mångfalden, folklivet.)

Vad händer nu

Efter att tekniska nämnden beslutat om gestaltningsprogrammet 25 augusti 2016 kommer projekteringen påbörjas där detaljer, materialval, tekniska lösningar etc från gestaltningsprogrammet utreds vidare och fastställs. Därefter upphandlas en entreprenör. Ombyggnation sker till största delen under bussarnas sommartidtabell 2017. För att kunna genomför ombyggnationen av Vasaplan kommer hela Vasaplan stängas av och busstrafiken omledas tillfälligt till Västra Norrlandsgatan.

Se fler skisser och läs om Vasaplans nya utformning

Se tidplan för Vasaplans ombyggnad

Kontakt

Lämna synpunkter och ställ frågor om ombyggnaden av Vasaplan via mejl: vasaplan@umea.se.

Fler kontaktvägar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.