Startsida Umeå kommun
Bild på bussresenärer på Vasaplan

Bussresenärer på Vasaplan

Tidplan, preliminär

Datum

Aktivitet

2018


Sommaren 2018

Vasaplans ombyggnad är klar2017

 

Oktober - sommar 2018

Fortsatt ombyggnad längs fasaderna

2 oktober

Bussarna flyttar tillbaka till Vasaplan

Maj - september

Vasaplan stängs och bussarna flyttas tillfälligt till Västra Norrlandsgatan

April

Byggstart

Mars

Beslut om entreprenör

Februari

Upphandling entreprenad

 

 

2016

 

September 2016 - februari 2017

Detaljprojektering

Augusti

Beslut om utformning i tekniska nämnden

Januari-augusti

Projektering och samråd

 

 

2015

 

November

Upphandling konsult klar - WSP Samhällsbyggnad tillsammans med Wingårdh arkitekter och Trivector

Juni

Systemhandling beslutas i tekniska nämnden.

Februari

Projektbeskrivning beslutas i tekniska nämnden.

 

 

2014

 

December–maj

Systemhandling för hela ombyggnadsprojektet utformas.

December

Trafikutredningen beslutas i tekniska nämnden.

September

Medborgardialogerna i gestaltningsprojekten genomförs.

April–augusti

Utveckling och fördjupning av de tre medborgardialogerna i gestaltningsprojekten.

Mars–augusti

Trafikutredningen pågår.

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.