Startsida Umeå kommun

Föreskrifter och lagar

Föreskrifter om gångbanerenhållning i Umeå kommun, 3 § Barmarksrenhållning
Som fastighetsägare så är du ansvarig för att hålla rent för gångtrafik utanför din fastighet. Gångtrafiken ska inte hindras och det ska vara säkert att passera förbi fastigheten.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att: sopa och ta bort smuts, föra bort skräp och föremål, ta bort ogräs, klippa träd och buskar, sopa upp och föra bort sand.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Umeå kommun 10 §
Gång- och körbanor ska hållas framkomliga.

Plan- och bygglagen 2010:900, 8 kap 15 §
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.