Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor om gator

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om gator.

Vilka vägarbeten pågår nu?

Läs om kommunens vägarbeten

Jag vill flytta min in-/utfart. Hur gör jag då?

Du kan enkelt registrera din fråga/ansökan via Gator och parkers webbformulär Felanmälan. Där beskriver du vilken fastighet det gäller, var in-/utfarten finns idag och vart du vill flytta den.

Gator och parker kontrollerar om det finns några hinder i detaljplan, trafiksäkerhetsmässigt eller liknande. Om flytt av in-/utfart godkänns så måste alla arbeten utanför fastighetsmark utföras av Gator och parker. Alla kostnader kopplade till flytten bekostas av sökanden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.