Startsida Umeå kommun

Mopedtrafik

Under våren 2014 gjordes en översyn av alla mopedförbud på gång- och cykelvägar samt gator inom Umeå tätort. Förbudsskyltar finns där mopedförbud råder.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.