Startsida Umeå kommun

Kör över Umeås broar

Umeå är en stad med många broar. På broarna gäller vissa bestämmelser för vilka som får köra över. 

Gamla bron - tillåtet mopedklass II (gc)
Tegsbron - tillåtet mopedklass I (väg)
Kyrkbron - tillåtet moped klass II (gc), tillåtet mopedklass I (väg)
Kolbäcksbron - tillåtet mopedklass II (gc), tillåtet mopedklass I (väg)


gc= gång- och cykelväg
väg= bilväg

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.