Startsida Umeå kommun

Mopeder klass I och klass II

I Sverige finns två hastighetsklassningar för mopeder, klass I och klass II.

Klass I

  • Moped eller EU-moped
  • Är registreringspliktig
  • Körkortskrav klass AM
  • Konstruktiv hastighet högst 45km/tim
  • Ska endast framföras på vanliga vägar (ej gång- och cykelvägar)

Klass II

  • Är inte registreringspliktig
  • Förarbevis krävs
  • Konstruktiv hastighet högst 25km/tim
  • Får köras på gång- och cykelvägar om inget annat anges, exempelvis mopedförbud

Det är tillåtet att skjutsa om mopeden är byggd för det och båda använder hjälm.

Kom ihåg att 30-skyltar gäller även dig på moped.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.