Startsida Umeå kommun
Grönt parkeringsköp

Grönt parkeringsköp

Ett grönt parkeringsköp erbjuds för att ge incitament för fastighetsägarna att bidra till hållbara resmönster. Det gröna parkeringsköpet innebär en reducering av parkeringstalet i utbyte mot ett ökat ansvarstagande hos fastighetsägaren i att åstadkomma ett förändrat resebeteende. Grönt parkeringsköp är tillgängligt för arbetsplatsparkeringar och det grundläggande syftet med grönt parkeringsköp är att öka andelen resor med kollektiv-, gång- och cykeltrafik för de som arbetar i fastigheten. De åtgärder som fastighetsägaren behöver göra för att få reducerat parkeringstal är bla att bekosta åtgärder för hållbart resande och beteendepåverkan, medlemskap i bilpool samt ordna omklädningsrum och uppvärmda cykelparkeringar.

Det gröna parkeringsköpet är ett frivilligt åtagande och avtalet om växlingen från parkeringsplatser till andra åtgärder knyts till gängse avtal för parkeringsköp, ett avtal mellan fastighetsägaren och det kommunala parkeringsbolaget (Upab). Lämpligheten att tillämpa grönt parkeringsköp avgörs i detaljplaneprocessen i varje enskilt fall och ett avtal ska tecknas innan bygglov kan ges.

Pilotprojekt

För att testa modellen med grönt parkeringsköp påbörjades 2012 två pilotprojekt för att genomföra och utvärdera föreslagen modell. De fastigheter som ingått i pilotprojektet är Forsete och Embla 5.

Grönt parkeringsköp tillämpas för tillfället inte för bostäder, men kan bli aktuellt att testa det i utvalda pilotprojekt. 

Kontakt

Elin Pietroni
infrastrukturstrateg
Umeå kommun
090-16 14 38
mejl

Håkan Gustafsson
vd UPAB
090-16 15 52
mejl

Björn Johansson
vd för Balticgruppen Utveckling AB
072-743 71 75
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.