Startsida Umeå kommun
Cirkulationsplats

Cirkulationsplatser för en säkrare trafikmiljö

Umeå kommun har sedan början av 90-talet byggt många cirkulationsplatser och farthinder för att få en mer säker trafikmiljö. Både för bilister och för att skydda de oskyddade trafikanterna. Cirkulationsplatser är tillsammans med farthinder/förhöjda korsningar effektiva åtgärder för att minska antalet olyckor med allvarliga skador som följd.

1991 fick Umeå sin första historiska cirkulationsplats när den på E4 vid Coop Forum öppnade. I dag är ca 70 cirkulationsplatser i bruk, se kartan.  

Färre omkomna

För ett antal år sedan gjorde kommunen en sammanställning av skadestatistiken avseende omkomna. Minskningen av antalet omkomna har god överensstämmelse med införandet av cirkulationsplatser och farthinder/förhöjda korsningar. Jämförelse mellan tioårsperioderna 1984-1993 och 1997-2006 visar att antalet omkomna fotgängare som blivit påkörda av ett motorfordon har minskat med 67 % och antalet omkomna bilister har minskat med 46 %.

Sparar tid och miljö

I cirkulationsplatser kan upp till 30 000 fordon passera per dygn. Här finns möjligheter att spara både tid och miljöförstörande avgaser.

Farthinder och förhöjda övergångsställen

De två första farthindren byggdes i Umeå 1981 längs Ringvägen.

De första förhöjda övergångsställena byggdes i Umeå 1988 längs Nygatan. Fem förhöjningar byggdes vid Magasinsgatan, Götgatan, Vasagatan och Västra Kyrkogatan i centrumfyrkanten samt i korsningen med Nytorgsgatan, Öst på stan.

Läs mer

Läs om hur man kör i en cirkulationsplats på Transportstyrelsens webbplats.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.