Startsida Umeå kommun

Tillgänglighet gator, parker och torg

Gator och parker har under flera år arbetat för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning längs våra gator och i våra parker.

En tillgänglighetsplan har tagits fram för åren 2013 till 2015.

Kontakt

Allmänna trafikfrågor
090-16 14 60
måndag - onsdag 8.30-11.30

Sara Olsson
trafikingenjör
090-16 23 92
sara.olsson@umea.se

Lina Samuelsson
090-16 53 88
lina.samuelsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.