Startsida Umeå kommun

Tillgänglighetsplan för gator och parker

Gator och parker har under flera år arbetat för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning längs våra gator och i våra parker. I augusti 2012 gjordes en lägesredovisning för tekniska nämnden av Tillgänglighetsplanen 2009-2012.

Under hösten 2012 togs en ny Tillgänglighetsplan fram för åren 2013 till 2015, den nya planen antogs av Tekniska nämnden i december 2012

Kontakt

Allmänna trafikfrågor
090-16 14 60
måndag - onsdag 8.30-11.30

Sara Olsson
trafikingenjör
Umeå kommun
Gator och parker
090-16 23 92
mejl

Lina Samuelsson
Umeå kommun
Gator och parker
090-16 53 88
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.