Startsida Umeå kommun
Bild på korsningen Västra Esplanaden och Skolgatan.

Trafikdatarapport

Gator och parker tar varje år fram en Trafikdatarapport. I den redovisas aktuell skadestatistik. Trafikdatarapporten används som en uppföljning av de mål och åtgärdsområden som beskrivs i Trafiksäkerhetsprogrammet samt som underlag till det årliga gatuombyggnadsprogrammet. Trafikdatarapporten syftar till att säkerställa att kommunens trafiksäkerhetsarbete följer nationella och kommunala mål.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.