Startsida Umeå kommun

Söka skola

De elever som ska söka skola är de barn som är 6 år och ska börja förskole­klass samt de elever som går i årskurs 6 och ska byta skola till årskurs 7.

Vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Umeå kommun får ett informationsbrev hemskickad via post när det är dags att ansöka. Om eleven redan går på en skola som har högstadium och vill fortsätta där behövs ingen ansökan, barnet har i dessa fall redan en garanterad plats på denna skola. 

Ansökningsperioden är 7 januari – 6 februari och du som vårdnadshavare ansöker enklast med Bank-ID via vår e-tjänst. Om du saknar Bank-ID eller har skyddade personuppgifter, kan du istället lämna in en ansökan via blankett till Pedagogiska placeringsenheten. Ansökan ska göras oavsett om ni önskar en kommunal eller en fristående skola. Om ni önskar en fristående skola måste ni även göra en ansökan direkt till denna skola.

Se karta över skolor inom Umeå kommun.

Urvalskriterier

Om det är fler sökanden än det finns platser på skolan eller om vårdnadshavaren inte gör en ansökan så placeras barnet i en skola enligt de fastställda urvalskriterierna.

Musikklass Grubbeskolan

Om eleven är intresserad att söka till musikklass ska en särskild ansökan göras inför årskurs 7-9. Ansökan görs på en separat blankett som skickas till Pedagogiska Placeringsenheten. 

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är 6-16 år har skolplikt. Om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller 7 år ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan om uppskjuten skolplikt.

Synnerliga skäl

Om det finns synnerliga skäl som bör beaktas vid skolplaceringen ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan med beskrivning av skälen. Ansökan ska vara inlämnad till Pedagogiska Placeringsenheten senast den 26 januari.

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids ska även detta anges i ansökan.  

Byte av skola för årskurs 1–6 samt 8-9

I de fall som eleven redan har en skolplacering och det finns önskemål att byta skola i årskurs 1-6 eller 8-9 ska en ansökan skickas direkt till den skola som önskas. Rektor på denna skola (mottagande skola) är den som beslutar om placering utifrån de lediga platser som finns på skolan.

Registrering av personuppgifter om barn och elev

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Skolnämnderna i Umeå registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler. 

Ansökan

OBS! E-tjänsten för ansökan är öppen 7 januari - 6 februari 2019

Logga in med e-legitimation för att

  • ansöka till förskoleklass och årskurs 7
  • uppdatera kontaktuppgifter
Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten:
ppe@umea.se

Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag kl. 10.00–12.00

Tel: 090-16 66 50

Renmarktstorget 15     Hitta hit

Postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Hur du söker skola via e-tjänst

Vad som styr placering av elev i en skola

Sidan har granskats 2018-12-13

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.