Startsida Umeå kommun

Ändrade regler vid önskemål av skola till förskoleklass

Om det är fler ansökningar till en skola än det finns platser ska kommunen görs ett urval för placering på skola utifrån kommunens fastställda urvalsregler. Från och med 1 januari 2018 ändras reglerna för urval och ansökningarna görs digitalt.

De senaste åren har antalet elever ökat kraftigt i Umeå kommun. De flesta barn blir placerade på en skola i enlighet med vårdnadshavares önskemål. Ibland är det dock fler sökande till en skola än det finns platser. Då måste ett urval göras. Antalet ansökningar som beslutas om efter urval har ökat och bedömningen är att de fortsätter att öka de kommande åren. Därför finns behov av att förtydliga urvalsreglerna för att bättre svara upp mot de krav på rättssäkerhet som beskrivs i skollagen.

– För att underlätta för vårdnadshavarna kommer de i fortsättningen att kunna göra ansökan via webben därför är det extra viktigt att reglerna är tydliga, säger Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Förändringarna innebär att

  • Förtur till plats på skola utifrån ”särskilda skäl” ska inte längre vara ett sökbart kriterium. Beslut om förtur kan endast ske vid synnerliga skäl efter ansökan till för- och grundskolenämnden
  • Vårdnadshavare som kommer att flytta till ny folkbokföringsadress i Umeå kommun får ansöka om plats på skola utifrån den folkbokföringsadress barnet får det läsår barnet ska börja i förskoleklass.

Alla vårdnadshavare måste ansöka om förskoleplats. Inför läsåret 2018/2019 görs ansökan på www.umea.se. Ansökningsperioden är 2 januari–6 februari.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.