Startsida Umeå kommun

Anpassade anställningar som serviceassistent inom kommunen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill att kommunen erbjuder fem anpassade anställningar som serviceassistenter inom den egna verksamheten. Syftet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete efter avslutade gymnasiestudier.

Nämnden ger i första hand verksamheten i uppdrag att utreda möjligheterna att tillsätta dessa tjänster. I dagens samhälle har personer med funktionsnedsättning stora svårigheter att nå ut på den öppna arbetsmarknaden. Flera andra kommuner i landet har påbörjat ett arbete med att erbjuda anpassade anställningar som serviceassistent.

– Det här är något som även vi i Umeå bör kunna erbjuda, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

De föreslagna tjänsterna ska erbjudas inom äldreomsorg, barnomsorg, måltidsservice, fastighetsskötsel och parkförvaltning.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.