Startsida Umeå kommun

Anpassningar av förskole- och skollokaler på Ålidhem

För- och grundskolenämnden beslutade om en långsiktig lokal- och resursplanering på Ålidhem för att möta volymökningar av elever i grundskolan. Förskolan Solskenet, i nära anslutning till Ålidhemsskolan, byggs om till grundskola F-3 med fritidsverksamhet. Behovet av förskoleplatser tillgodoses genom byggandet av en ny förskola sammanlänkad med ett äldreboende.

Under ombyggnation av förskolan Solskenet kommer Norra Ålidhemsskolan att användas som förskola för barn på Månskenet och Solskenet. Förskolan Månskenets tillfälliga lokaler sägs upp. Alla förändringar sker inom en geografisk närhet.

— Förändringarna bidrar till förbättrad pedagogisk verksamhet på området där vi kan möta volymökningarna och skapa pedagogiska samordningsvinster. Vi minskar också kostnaderna för tillfälliga lokaler med dryga 2,2 mnkr. En stor fördel för alla inblandade är att Norra Ålidhemsskolan finns geografiskt nära och underlätta omflyttningar under ombyggnation, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Gabrielle Hultdin
kommunikatör
070-345 12 33
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.