Startsida Umeå kommun

Anpassningar till förskola på Sandviksskolan i Holmsund

Just nu pågår anpassningar av Sandviksskolans lokaler och en del av skoltomten stängslas in för att utöka gården och göra den säker för förskolebarn.

Sandviksskolan behöver nyttjas som tillfällig lokal för förskola under tiden som Storsjö förskola ska renoveras. Fyra av sex avdelningar från Storsjö förskola ska flytta in i Sandviksskolan under januari.

Arbetet genomförs av Peab. 

Kontakt

För frågor om lokalanpassningarna

Patrik Lindqvist
Projektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.