Startsida Umeå kommun

Asylsökandes kompetens ska kartläggas

Viva kompetenscentrum har utarbetat en modell för kompetenskartläggning av de asylsökande som för närvarande är bosatta på Umebygdens etableringscentrum. De ska även genomföra en första kartläggning med hjälp av tre avgångsstudenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Totalt har 100 personer från fyra olika språkgrupper erbjudits att delta i kartläggningen och nästan alla vill medverka. Informationsträffar har anordnats om kartläggningen och representanter från kommunen och Företagarna i Umeå har informerat om arbetsmarknadsläget. Resultatet av kartläggningen ska vara transparent och sökbart för praktik och andra aktiviteter.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.