Startsida Umeå kommun

Bästa skolresultaten någonsin

De preliminära siffrorna för skolresultat 2017 visar att 90 procent av de elever som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolans naturprogram. Det är det bästa resultatet någonsin.

Resultaten för nationella prov i svenska och engelska för åk 9 visar också mycket goda resultat, 98 respektive 97 procent av eleverna är godkända. Dessutom är meritvärdet för pojkar i åk 9 det bästa hittills (222 p).

Lika resultat för pojkar och flickor

Resultaten för nationella prov i matematik i åk 3 visar att pojkar och flickor presterar lika bra. För elever i åk 6 finns dock en liten skillnad mellan könen. Där är andelen godkända pojkar respektive 93 procent och 95 procent.

– Det är glädjande att se resultaten för pojkar och flickor i årskurs 3 och 6. Att skillnaderna i resultat minskar mellan könen visar att vi är på rätt väg, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.