Startsida Umeå kommun

Bättre resultat för Umeås elever

Umeå förbättrar sin position som en mycket bra stad att gå i skola i och klättrar från plats 50 till plats 23 enligt rapporten Lika tillgång till lika utbildning som Lärarnas Riksförbund (LR) gjort.

I rapporten som handlar om elevernas resultat mäts fyra faktorer:

  • andel elever som har fått godkänt betyg i nationella prov i åk 6
  • andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasium
  • andel elever i åk 9 som har uppnått målen i alla ämnen
  • andel elever som har slutfört gymnasiet efter tre år

– De kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna håller genomgående hög kvalitet. Vi har också många behöriga och engagerade lärare liksom skolledare med driv och kompetens, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, Umeå kommun.

Trots ökande konkurrens om lärare och ökande lärarbrist behåller Umeå kommun en hög andel behöriga lärare. I grundskolan är 95 procent behöriga och motsvarande siffra för gymnasiet är 88 procent. Med det ligger Umeå på plats 13 i landet.

På rätt väg mot likvärdig utbildning

Rapporten visar också att utbildning i Umeå bedöms vara mer likvärdig än föregående år. I bedömningen har man bland annat tittat på skillnaden mellan faktiskt och förväntat studieresultat utifrån sociala och ekonomiska förutsättningar, skillnader mellan skolor, mellan betyg och nationella prov samt skillnader mellan könen. Exempelvis är pojkar och flickor i lika stor utsträckning behöriga att söka vidare till gymnasiet.

– Trots att resultaten är glädjande och en bekräftelse på att vi är på rätt väg har vi fortfarande en utmaning i att nå riktigt så goda studieresultat som vi borde kunna nå utifrån de starka sociala och ekonomiska förutsättningar som finns här, säger Ann-Christine Gradin.

Kontakt

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
utbildningskontoret
Umeå kommun
090-16 12 85
070-640 12 85
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.