Startsida Umeå kommun

Böleängsskolan utforskar ”Rent vatten och sanitet” tillsammans med Banyaka School, Gambia

Böleängsskolan har ett internationellt utbyte med Banyaka Lower Basic School i Gambia. Det här läsåret utgår det gemensamma arbetet från de Globala målen och det sjätte målet "Rent vatten och sanitet". Under tio dagar är tre lärare från Banyaka på besök i Umeå för pedagogiskt och kulturellt utbyte.

Lärarna från Banyakaskolan har ett späckat program med bland annat besök i alla klasser på Böleängsskolan, på förskolan Fröhuset, föreläsningar, pedagogiska samtal samt olika kulturaktiviteter. En av dagarna besökte man Vakin, för att lära sig om vatten och vattenrening. Det är kunskaper som de tänker ta in i klassrummen.

­­– Tillsammans med eleverna på respektive skolor kommer vi bland annat att arbeta med vattnets kretslopp och göra olika typer av vattenexperiment, exempelvis hur man renar vatten. Arbetet kommer sedan att mynna ut i två stycken utställningar, en på Böleängsskolan och en på Banyakaskolan, säger Katarina Lindinger, lärare på Böleängsskolan.

Internationellt perspektiv påverkar våra val

Syftet med utbytet är att öka lärarnas förutsättningar att uppfylla läroplanens intentioner med det internationella perspektivet. Utbytet ska öka lärarnas internationella kontaktytor och deras kunskaper om globala frågor. Lärarna ska sedan i sin tur sprida kunskaperna till eleverna så att de ska kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och bli medvetna om att de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Fakta om projektet

2014/2015 var projektets tema "Lika värde i världen" med fokus på Barnkonventionen. 2018/2019 planerar skolorna för att arbeta med FN:s sjunde globala mål “Hållbar energi för alla”.

Utbytet sker genom ett Atlas partnerskap som finansieras via Universitets- och högskolerådet.

Kontakt

Katarina Lindinger
lärare
Böleängsskolan
Umeå kommun
073-039 77 27
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.