Startsida Umeå kommun

Fler elevplatser i grundskolan

Det finns ett ökande behov av elevplatser i grundskolan. Antalet elever i årskurs 7–9 i Umeå kommun kommer enligt prognos att öka med 400 elever till läsåret 2019/20. Därför planeras nu för en gemensam högstadieskola och gymnasieskola med arbetsnamnet Östra skolan (tidigare Fridhemsgymnasiet), med plats för upptill 1 600 elever, varav 600 på högstadiet.

– Vi har i dag fattat beslut om en sammanhållen högstadie- och gymnasieskola. Det är ett unikt koncept men vi har lokalerna, behoven och modet att genomföra det, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

Utbildningskonceptet, som är unikt i sitt slag i landet, innebär en profilskola med tydlig inriktning som ska attrahera både högstadie- och gymnasieelever. Konceptet innebär förutom fler elevplatser förutsättningar för ökad kvalitet och resurssamordning.

Fram till starten 2018 kommer lokalerna att renoveras och anpassas för de nya verksamheterna.

Träningsskolan

En översyn kommer att genomföras inom träningsskolans verksamhet för att samordana resurser och skapa förutsättningar för ökad kvalitet inom verksamheten. Träningsskolan finns i dag på Carlshöjdsskolan och Ersängsskolan.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.