Startsida Umeå kommun

Fordonsutbildning på Dragonskolan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att Dragonskolan ska erbjuda fordons- och transportprogrammet med inriktning Personbil som lärlingsutbildning från och med läsåret 2017/2018.

Fordons- och transportprogrammet har tidigare endast erbjudits på Liljaskolan i Vännäs. Orsaken till att programmet nu även erbjuds som lärlingsutbildning på Dragonskolan i Umeå är att det finns en stor efterfrågan på mer personal från den lokala fordonsbranschen.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.