Startsida Umeå kommun

Förskolan Visionen lägger ner sin verksamhet

Den fristående förskolan Visionens verksamhet vid Furugränd/Kronovägen på Teg upphör från och med 2017-07-31. Barnen har efter detta en garanterad plats i kommunal förskola, om vårdnadshavarna så önskar.

Vårdnadshavare kommer att bjudas in till information och dialog kring planeringsarbetet om övergång till kommunal förskola.

Kontakt

Lena Sundh
biträdande utbildningsdirektör
090-16 44 07
mejl

Pian Rosell
förskolestrateg
090-16 12 83
mejl

Per Eklund
för- och grundskolechef
090-16 59 08
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.