Startsida Umeå kommun

Fortsatt planering för en gymnasieby på Umestan

Arbetet med att skapa en gymnasieby på Umestan fortsätter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill att utbildningsdirektören ska säkerställa de ekonomiska förutsättningarna och fortsätta utredningen kring en slutgiltig lokalförsörjningsplan för området.
– Vi vill skapa förutsättningar för en väl fungerande gymnasieverksamhet på både kort och lång sikt, säger nämndens ordförande Peter Vigren (S).

Utbildningskontoret har på uppdrag av nämnden tagit fram uppgifter om bland annat tillgängliga lokaler, hyreskostnader och vilka gymnasieprogram som ska finns på området. Sedan tidigare är det klart att vård- och omsorgsprogrammet och restaurang och livsmedelsprogrammet flyttar från Fridhemsgymnasiet till Umestan och Midgårdsskolan. Dessa program kan huvudsakligen inhyras i befintliga och anpassade lokaler på Umestan. Det finns också plats för en framtida elevökning på Midgårdsskolan.

Vissa lokalfrågor återstår dock att lösa. Här pågår diskussioner med Länsstyrelsen kring vad som gäller för nybyggnationer på området. Utbildningskontoret ska även fortsätta arbetet med att hitta lämpliga metodlokaler för byggprogrammet på Umestan.

Via kommunens fastighetsavdelning pågår förhandlingar med fastighetsbolaget Lerstenen kring hyreskostnader för tänkbara lokaler på området. En slutlig lokalförsörjningsplan för den planerade gymnasiebyn ska presenteras senast vid nämndens sammanträde i maj.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och vill hellre se en renovering av Fridhemsgymnasiet.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.