Startsida Umeå kommun

Grusplan ska ersättas när ny förskola byggs på Berghem

Umeå kommun arbetar med högt tempo för att åstadkomma en ny förskola på Berghem som ska stå klar i november. Grusplanen som tas i anspråk ska ersättas.

De prioriteringar som gjorts är att i första hand använda kommunens egen mark med detaljplaner som är tänkta för förskole- och skollokaler. Grusplanen nedanför Berghemsskolan är en sådan mark. När grävarbete skulle starta har barn och föräldrar protesterat mot att förlora grusplanen.

— Grusplanen ska ersättas med en ny plan bakom den förskola som ska byggas och vi ska förbättra underlaget på en grusyta som finns på skolgården. Placeringen av förskolan på delar av nuvarande grusplan och nära Skidspåret är med hänsyn till trafiksäkerheten. Målsättningen är att behålla så mycket av miljön runt omkring som möjligt och lekskog och grillplats blir kvar, säger Karin Isaksson, fastighetschef på Umeå kommun.

Markarbetet påbörjas för att hålla tidplanen

Markarbetet behöver starta för att hålla tidplanen och göra klart så mycket som möjligt i utemiljön. Det innebär att området ska stängslas in och att byggtrafik kommer att gå efter Skidspåret och innanför stängslet. Arbete kommer att ske på dag- och kvällstid samt eventuellt helger.

Fyra avdelningar till på Berghem

Den nya förskolan blir en enplansförskola med fyra avdelningar med tillhörande parkering, hämtning- och lämningsyta samt egen utemiljö som kan nyttjas av barn och familjer när förskolan är stängd.

Nya förskolan löser delar av behoven av fler förskoleavdelningar i Umeå, framför allt i de centrala och östra stadsdelarna samt på Teg.

Kontakt

Patrik Lindqvist
byggprojektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.