Startsida Umeå kommun

Ingen mer läs- och skrivinlärning med penna och papper

På Linblommans skola i Röbäck använder man sig sedan hösten 2013 av arbetssättet Att skriva sig till läsning (ASL). Arbetssättet används i den tidiga läs- och skrivundervisningen i åk 1-3. Tanken är att genom att lära sig skriva på dator eller surfplatta, lär sig barnen också att läsa. Detta har slagit väl ut och bland annat resulterat i att eleverna nått högre resultat på nationella prov.

Till sin hjälp har eleverna datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord, det vill säga program som gör att datorn kan läsa upp det eleverna skriver, så kallad talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de kan skriva.

– Med den här metoden går det mycket snabbare att lära sig läsa. Redan i första klass blir eleverna författare, läsare, bloggare och duktiga på att använda digitala program. Framför allt får alla lyckas och därmed också lust till att lära mer, säger Marita Edström Sjögren, lärare åk 1-3 på Linblommans skola.

Mycket att vinna med nytt arbetssätt

Eleverna jobbar tillsammans i par vilket ger eleverna möjligheten att lära känna varandra och arbeta tillsammans. De lär av varandra både kunskapsmässigt och socialt. Fördelarna med Att skriva sig till läsning är många. Eleverna

  • blir bättre på att samarbeta och lösa problem tillsammans
  • får bättre förmåga att samtala och reflektera kring sitt arbete och hur arbetet kan utvecklas
  • kan fokusera mer på innehållet i texter och utveckla sina egna idéer
  • får ökad motivation till att lära mer (även i andra ämnen)
  • får högre resultat på nationella prov och uppnår i högre grad utsatta mål (både i svenska och matematik)
  • uppnår ungefär samma resultat oavsett kön (pojkarna blir lika duktiga som flickorna).

I åk 2 börjar eleverna med det finmotoriska, svåra och tidsödande bokstavsformandet med pennan.

– Utmaningen för oss lärare är att kunna motivera eleverna att skriva för hand. Det kan vara svårt att förstå varför man ska kunna det när det finns datorer, säger Marita Edström Sjögren.

 

Arbetssättet Att skriva sig till läsning bygger på forskning som Arne Trageton gjort om skriv- och läsinlärning.

Kontakt

Marita Edström Sjögren
lärare, svenska åk 1–3
Linblommans skola
Umeå kommun
070-289 65 94
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.