Startsida Umeå kommun

Inget behov av fler fristående gymnasieutbildningar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att Skolinspektionen inte godkänner ansökningarna från tre fristående gymnasieskolor som vill etablera sig i kommunen. Nämnden ser inte heller något behov av att två av de befintliga fristående skolorna ska få utöka sin verksamhet.

Skolorna som vill etablera sig i kommunen från och med läsåret 2018/2019 är Ljud och Bildskolan, Sjölins gymnasium och Magelungens gymnasium. Skolorna har olika inriktningar och vill erbjuda ett antal olika program. Utbildningsprogrammen erbjuds redan och det finns även ett stort överskott av utbildningsplatser i kommunen. En majoritet i nämnden anser därför att dessa nya skolor skulle innebära uppenbart negativa konsekvenser för kommunen. Detta ur såväl ekonomiska, organisatoriska som pedagogiska perspektiv. Magelungens ansökan riktar sig mot en elevgrupp med behov av särskilt stöd. Här anser nämnden att skolan skulle kunna komplettera det nuvarande utbildningsutbudet. Vissa ekonomiska och organisatoriska frågor måste dock utredas innan en eventuell etablering kan bli aktuell i kommunen.

De två befintliga skolorna som har ansökt om att få utöka sin verksamhet är Minervagymnasium och Yrkesgymnasiet (Thorengruppen). Även här menar nämnden att de negativa konsekvenserna är påtagliga. De aktuella utbildningarna erbjuds redan i kommunen och det finns ett överskott av platser. När det gäller Yrkesgymnasiet handlar det om lärlingsutbildningar vilket kräver fler praktikplatser hos lokala företag. Enligt nämnden kan detta försvåra för de redan etablerade lärlingsutbildningarna att hitta praktikplatser för sina elever.

Alliansen vill att ansökningarna ska godkännas under förutsättning att huvudmännen kan leva upp till de krav som ställs för en fungerande skolverksamhet. Det är Skolinspektionen som beslutar om vilka skolor som ska få starta eller utöka sin verksamhet i kommunen.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.