Startsida Umeå kommun

Inriktningsbeslut om ny skolorganisation på Tomtebo

Skolgången för elever i åk 7−9 inom Tomtebo upptagningsområde flyttar från Sjöfruskolan till Norra Ålidhem från och med läsåret 2017-2018.

Stadsdelen Tomtebo är ett område med kraftig befolkningstillväxt och enligt befolkningsprognoser kommer utveckling att fortsätta. Aktuell elevprognos visar att antalet elever i grundskolan på Tomtebo beräknas öka med cirka 260 elever fram till 2020 och cirka 300 elever fram till 2024.. Det finns därför ett omedelbart behov av att säkra tillgång till skollokaler för det ökade elevantalet.

Kommande lokalbehov

På Tomtebo finns två skolor. Tomtebogårdsskola som i nuläget är en F−2-skola med 310 elever. Sjöfruskolan är en 3−9-skola med 515 elever, varav 187 elever i åk 7−9. Utifrån prognoserna kommer behovet av klassrum att öka under de kommande åtta åren.

Delaktighet och kommunikation

I Umeå kommun finns också en tydlig politisk ambition att prioritera de yngre barnens närhet till skolor. En flytt av hela åk 7−9 ger också bättre förutsättningar till en sammanhållen skoldag där man minimerar transporter av elever och lärare. I processen har skolledning i olika forum informerat elever, medarbetare och vårdnadshavare. Personalen har haft möjlighet att vara delaktiga i processen genom de workshops som genomförts. Eleverna i åk 3−8 har genom så kallade elevdialoger fått möjlighet att diskutera och komma med synpunkter på olika förslag till lösningar.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Mer information

Elevprognos (pdf)

Karta (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.