Startsida Umeå kommun

Isak och Karl till världsfinal i Sydkorea

Isak Posch och Karl Nordell som går årskurs 8 på Tegs centralskola har nyss kommit hem från Seoul i Sydkorea där de har deltagit i världsfinalen, IMSCC, International Math and Science Creativity Competitions. De vann deltävlingen Enlightening Imagination på Umevatoriet i maj med sin vindkraftsmodell "Slagaren" och vann en resa till Sydkorea för vidare tävlan.

– Det var fantastiskt kul och spännande. Vi fick se mycket i Sydkorea, till exempel Samsungs utställning om framtida teknik. Vi har blivit mer intresserade av teknik i skolan efter resan. säger eleverna Isak och Karl.

Umevatoriet har med stöd av Skolverket fått chansen att ordna tävlingen Enlightening Imagination. En tävling som ska uppmuntra elever att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av en så kallad 4D Frame, ett pedagogiskt läromedel som har utvecklats i Sydkorea.

Tävlat tidigare

Roger Johansson, lärare på Tegs centralskola, anmälde eleverna till tävlingen och framhåller Umevatoriets möjligheter till studiebesök och prova på allt från programmering av robotar till teman om rymden och jag brukar jag ta chansen att vara med i deras arrangemang för elever. Det här är andra året som Tegscentral var med i tävlingen. I år ställde Teg upp med tretton tvåmannalag från två skolklasser från årskurs 8.

– Såna här tävlingar ger eleverna möjlighet och att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling och lösa problem, vilket är grunden i entreprenöriellt lärande. Detvär ett lärande som lyfts fram i styrdokumenten för den svenska skolan, säger Roger Johansson.

Varje lag, bestående av två elever, fick ett uppdrag att på 2,5 timme presentera en kort berättelse, en enkel skiss och en 4D Frame-modell. Uppgiften bestod sedan i att bygga en bro med hjälp av små rör av olika längder.

Tuff utmaning

– Det var roligt och lärorikt men tufft att sitta på en liten yta på golvet där man skulle bygga ihop sin konstruktion, svårt att hålla koncentrationen i tre timmar, vi skulle beskriva konstruktionen och vilken funktion den hade. Det var svårt att hitta de rätta tekniska orden på engelska. Det var svårt att förstå reglerna, eftersom de bara pratade koreanska, koreanerna var inte så bra på engelska, säger Isak och Karl.

Laget från Tegs centralskola kom på en hedrande femtonde plats av totalt drygt 50 tävlande lag. De tävlande var förutom från Korea och Sverige från Mongoliet, Kina och Hongkong.

Enlightening Imagination är ett samarbete mellan Vattenhallen Science Center i Lund, Tekniska museet i Stockholm, Innovatum i Trollhättan, Framtidsmuseet i Borlänge, Teknobalder i Skellefteå, KomTek i Alingsås och Umevatoriet i Umeå.

Kontakt

Roger Johansson
lärare
Tegs centralskola
Umeå kommun
070-598 45 98
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.