Startsida Umeå kommun

Kombinerad grundskola och gymnasieskola minskar lokalbehovet

Behovet av fler elevplatser i grundskolan kan lösas via den planerade ombyggnationen av Fridhemsgymnasiet. Fullt utbyggd ska det finnas plats för 600 elever på högstadiet.

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gemensamt tagit fram ett visionsdokument för utformning av skolan. Där poängteras bland annat vikten av att skapa samhörighet mellan eleverna i de olika utbildningsstadierna men också erbjuda alla elever trygg, säker och innehållsrik miljö i så kallade ”hemvisten”. Hemvistet är den ”lilla skolan” i den stora skolan med undervisningslokaler som är byggda för att underlätta samarbete med hänsyn till tillgänglighet och flexibilitet.

– Det känns jättespännande med två skolformer i en, vi ser en skola för framtiden, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.