Startsida Umeå kommun

Kommunala gymnasieskolor i topp

De kommunala gymnasieskolorna har stärkt sin position och är näst bäst i landet i kommungruppen med jämförbara kommuner när det gäller andel elever som får en gymnasieexamen. Detta oavsett vilka parametrar som undersöks (gymnasieexamen efter tre eller fyra år, från högskoleförberedande eller yrkesprogram). När kommunens resultat viktas mot socioekonomiska bakgrundsfaktorer har skolorna bäst resultat i hela kommungruppen.

Det framgår av ”Öppna jämförelser för gymnasieskolan” som genomförs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I årets undersökning finns ett tydligt fokus på andelen elever som når en gymnasieexamen. Detta eftersom en slutförd gymnasieutbildning är en avgörande faktor för ungdomars etablering i arbetslivet och för fortsatta studier.

”Vi ger alla elever möjlighet att lyckas!”

– Rangordning och tävlingsmoment inom utbildningsområdet kan alltid diskuteras. Men det är klart att det är väldigt glädjande att vi ger Umeås ungdomar så bra förutsättningar för att ta steget vidare ut i vuxenlivet, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

– Särskilt positivt är det att vi är bäst i Sverige på att kompensera för de olika förutsättningarna som eleverna kommer med till våra gymnasieskolor. Att vi ger alla elever möjlighet att lyckas!

Sveriges bästa gymnasieskola år 2020

Gymnasiechef Nicklas Wallmark menar att resultaten är positiva men inte oväntade.
– Vi har jobbat målmedvetet med att öka genomströmningen och höja våra elevers meritvärden sedan tre år tillbaka. Målet är att vi ska vara Sveriges bästa gymnasieskola år 2020.

– Att gymnasieskolan visar så här fina resultat är bra för hela utbildningsområdet i kommunen. Trenden är positiv även inom grundskolan så mycket talar för att vi kommer att förbättra oss ytterligare, säger utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin.

Resultaten i jämförelsen bygger på studieresultat från vårterminen 2016.
– Våra elever lyckades mycket bra avseende genomströmningen vårterminen 2017. Vi ser därför med tillförsikt fram mot nästa års Öppna jämförelser, säger Nicklas Wallmark.   

Kontakt

Pontus Clarin
skolstrateg och biträdande gymnasiechef
070-397 24 05
mejl

Peter Vigren (S)
ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.