Startsida Umeå kommun

Kommunen tar över efter förskolan Visionen

Personalkooperativet Visionen stänger sin förskola sommaren 2019 då verksamheten med tre avdelningar har svårt att få ekonomisk bärighet. Umeå kommun, som äger lokalerna, tar över förskoleverksamheten i kommunal regi och personalen välkomnas att söka tjänsterna.

— För barnen som går på förskolan blir det inget glapp i verksamheten förutom den naturliga sommarstängningen. Målsättningen är att fortsätta bedriva en bra verksamhet precis som Visionen varit och vår förhoppning är att de som arbetat där vill fortsätta och söker tjänsterna som kommunen ska utannonsera, säger Lena Sundh, bitr utbildningsdirektör med ansvar för förskola.

Anna Tjäderborn är utsedd till ny förskolechef för förskolan och den som kommer att rekrytera personalen.

Berörd personal och föräldrar är informerade om förändringen.

Kontakt

Lena Sundh
bitr. utbildningsdirektör med ansvar för förskola
Umeå kommun
070-341 67 26

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.