Startsida Umeå kommun

Erik Larsson och Niclas Lind, lärare på Östermalmsskolan

Lärare från Umeå nominerade till lärarpriset Guldäpplet

Erik Larsson, och Niclas Lind, lärare på Östermalmsskolan i Umeå är nominerade till stipendiet Guldälpplet 2015. 

Deras sätt att arbeta med eleverna har inspirerat många andra pedagoger till olika digitala arbetssätt.

– Vi använder vi oss en hel del av flipped classroom-modellen utifrån ett rätt personligt sätt där vi försöker få eleverna att känna lust inför det som ska göras. Vi arbetar mycket förmåge- och projektorienterat, där vi väver in de digitala verktygen på ett naturligt sätt i undervisningen. I våra projekt är grundtanken att eleverna jobbar mot verkliga mottagare på lite olika sätt. Bloggar är en central del i vår pedagogik, och förra året startade jag även upp en poddkanal på skolan, säger Niclas Lind.

Nonineringen en energiboost

Lärarpriset Guldäpplet har i femton år lyft fram lärare som utvecklar skolan med IT, baserat på nomineringar från kollegor och skolledare.

– Det känns väldigt hedersamt att en kollega har nominerat oss till Guldäpplet. Det ger ytterligare kraft i vår strävan att hela tiden fortsätta att utveckla det arbetssätt som vi arbetat på sedan tre år tillbaka. Att fortsätta att försöka öppna nya dörrar i undervisningen, med hjälp av digitala verktyg är en av de mest tilltalande delarna med att arbeta på detta sätt. Att då bli nominerad till ett av de finaste lärarpriserna som finns i Sverige är en riktig energiboost. 

I slutet avseptember utser en jury tre finalister bland de nominerade lärarna. Den slutliga vinnaren presenteras på Skolforum i Älvsjö måndagen 26 oktober. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med parter.

Kontakt

Erik Larsson
lärare
Östermalmsskolan
Umeå kommun
mejl

Niclas Lind
lärare
Östermalmsskolan
070-833 62 79
Umeå kommun
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.