Startsida Umeå kommun

Mer undervisningstid i matematik för elever i åk 4–6

För- och grundskolenämnden beslutar att utöka undervisningstiden i matematik på kommunala grundskolor i årskurs 4, 5 och 6 i grundskolan och grundsärskolan (inte träningsskolan) med en timme per vecka från höstterminen 2016. Det är i enlighet med riksdagens nyligen fattade beslut. Det innebär fyra timmar matematik i veckan för eleverna.

Ökningen av antalet undervisningstimmar innebär ökade personalkostnader för Umeå Kommun. Den kostnaden kommer staten att kompensera kommunen genom en ökning av det generella statsbidraget. Bakgrunden är att regeringen har beslutat att ändra i Skollagen så att undervisningstiden i matematik utökas per läsår, förändringen träder i kraft från 1 juli 2016.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.