Startsida Umeå kommun

Nationellt projekt ska stödja förskolan

Umeå kommun ingår det nationella projektet Stamina som syftar till att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i förskolan. I Umeå ingår 500 medarbetare från 37 förskolor och intresset för att delta har varit stort.

– Vi vill jobba förebyggande och särskilt uppmärksamma hälsa, inflytande och utveckling på grupp- och organisationsnivå, säger Mona Kårebrand Åberg, utvecklingsledare inom personalfunktionen, Umeå kommun.

Uppgiften är att med stöd av en handledare föra en systematisk och kontinuerlig dialog i arbetslagen om hur arbetet ska kunna utföras på bästa sätt. Projektet syftar till att

  • medarbetarna involveras och kan påverka
  • utveckla kompetens om arbetsmiljöfrågor i den egna organisationen
  • pågående verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete förenas och förstärks
  • utveckla det organisatoriska stödet från Arbetsmiljö och Hälsa till chefer och medarbetare
  • arbeta med systematiska insatser för att främja hälsa, samarbete och produktivitet under en längre period
  • forskare som följer oss hjälper oss att utvecklas
  • ha erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner.

Projektet pågår fram till våren 2019. Om utfallet blir bra kan det i ett senare skede utgöra en modell för övriga verksamheter inom Umeå kommun.

– Vi ser fram emot ett intressant arbete och har stora förhoppningar på projektet, säger Mona Kårebrand Åberg.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ansvarar för projektet.

Kontakt

Lena Sundh
för- och grundskolechef
biträdande utbildningsdirektör, förskola
Umeå kommun
090-16 44 07
070-341 67 26
mejl

Mona Kårebrand-Åberg
utvecklingsledare
Personal
Umeå kommun
090-16 12 94
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.