Startsida Umeå kommun

Naturskolan nominerad till Unesco-pris

Naturskolan i Umeå är en av tre svenska kandidater till Unesco-Japanpriset för "utbildning för hållbar utveckling". Naturskolan har nomineras för sitt arbete med kompetensutveckling i Umeå och norra Sverige, och för att inspirera till en mer hållbar livsstil.

Motivering:

Naturskolan i Umeå arbetar med att synliggöra sambandet mellan lokala och globala problem genom kurser och fortbildning av förskole- och grundskolelärare. Projektet har lett till att majoriteten av skolor i regionen blivit certifierade som Skolor för hållbar utveckling. Projektet innefattar även ett Rådslag för hållbar stadsutveckling som fokuserar på elevers deltagande i samhällsfrågor som rör hållbar utveckling. Deras upplevelsebaserade arbetssätt innebär att relationer skapas, till både människor och miljöer vilket bidrar till en större förståelse för en hållbar utveckling och arbetet med de globala målen.”

Besked i september

– Det är oerhört hedrande att arbetet med lärande för hållbar utveckling uppmärksammas. Vi på Naturskolan är glada över att pedagogernas viktiga arbete och barns och ungas kunskaper lyfts fram som viktiga för Umeås framtid, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.

De tre verksamheter som nominerats från Sverige går nu vidare till Unescos internationella jury som kommer att behandla samtliga nomineringar. Pristagare tillkännages i september.

Mer om Naturskolan

Naturskolan i Umeå är en pedagogisk resurs vid för- och grundskolans utvecklingsavdelning. Man erbjuder kompetensutveckling till alla kommunens skolor och förskolor, för att genom lärande för hållbar utveckling och ofta utomhuspedagogik, bidra till ökad måluppfyllelse. Naturskolan är dessutom verksam i regionala, nationella och internationella samarbeten, bland annat i Vietnam.

Kontakt

Erika Åberg
enhetschef
Naturskolan
Umeå kommun
070-569 03 21
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.