Startsida Umeå kommun

Ny skola ska ”vibrera av liv och lärande”

Fridhemsgymnasiet ska byggas om till en kombinerad grundskola och gymnasieskola. Tanken är att den nya skolan ska ”vibrera av liv och lärande”. Det framgår av visionsdokumentet som nu skickas till arkitekterna som ska utforma skolan.

Skolan, som ska vara stor och öppen, utgår organisatoriskt från två enheter. För att skapa en samhörighet mellan högstadie- och gymnasieeleverna ska det centralt i skolan finnas lokaler och funktioner som kan användas av alla. Här planeras för en stor och öppen cafeteria i närheten av skolans gemensamma aula, bibliotek samt estetiska salar. Det gemensamma personalrummet ligger också centralt i skolan liksom plats för reception, vaktmästeri, IT, fritidsledare och skolvärdar.

Lokaler som underlättar samarbete

Eleverna ska ha en så kallad ”hemvist” som blir den ”lilla skolan” i den stora skolan.

– Det är viktigt för att skapa en nära relation mellan lärare och elever och elever emellan, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I hemvistet finns undervisningslokaler som är byggda för att underlätta samarbete med hänsyn till tillgänglighet, trygghet och flexibilitet. Där har även lärararbetslaget, ansvariga rektorer och elevhälsoteam sina arbetsplatser. I anslutning till arbetsplatserna finns funktionella mötesrum. Korridorerna ses också som pedagogiska lärmiljöer och möbleras därefter. På kvällar och helger ska skolan kunna hyras ut till exempelvis idrotts- eller teaterföreningar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat att programutbudet på skolan blir en kombination av elitidrott, högskoleförberedande program och yrkesprogram. Totalt ska skolan, som öppnar höstterminen 2019, ha plats för cirka 1 600 elever. 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet.

Vänsterpartiet reserverade sig och ville komplettera visionsdokumentet med begreppet "hållbar utveckling" kopplat till "internationalisering och integration".

 

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.