Startsida Umeå kommun

Nytt elevhem för gymnasieelever på Berghem

Ett nytt elevhem ska byggas i anslutning till nuvarande SFI-skolan i kvarteret Champinjonen på Berghem. Totalt ska det finnas plats för 128 boende på elevhemmet.

Det finns ett stort behov av elevboende för gymnasieelever som söker sig till Umeå kommun. Behovet är speciellt stort för elever på Dragonskolans elitidrottsgymnasium som idag har två riksrekryterande utbildningar och 10 nationella utbildningar med en elevvolym på 289 elever. I dag används två elevhem, på Umedalen och på Västra Esplanaden, med sammanlagt 42 platser samt 16 lägenheter i varierande storlek. Inom några år kommer elevhemmet på Västra Esplanden att rivas.

Ett samlat elevhemsboende innebär att skolan kan tillgodose de krav som riksidrottsförbundet ställer för att behålla och utveckla idrottsutbildningarna vid Dragonskolans Elitidrottsgymnasium. Det kortsiktiga behovet är 64 platser inom de två närmaste åren och det långsiktiga behovet är ytterligare 64 platser inom en fyraårsperiod.

Uppdraget att ansvara för uppförandet av elevhemmet går till utvecklingsdirektör Ewa Klingefors-Hedlund, tillförordnad fastighetschef.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.