Startsida Umeå kommun

Överskott trots minskade elevkullar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på cirka 2,9 miljoner kronor 2016. Överskottet ligger inom området för arbetsmarknadsåtgärder som följd av att efterfrågan på insatser varit lägre än förväntat under året. Inom gymnasieskolan är det nödvändigt med fortsatta åtgärder för att komma till rätta med verksamhetens underskott.

– Många åtgärder är redan genomförda. Vi har exempelvis flyttat program från Fridhemsgymnasiet till Midgårdsskolan, vilket kommer att förbättra gymnasieskolans förutsättningar för 2017, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Befolkningsmässigt var fjolåret det år då lägst antal elever kunde söka till gymnasiet. Detta fick konsekvenser för gymnasiets utbildningsutbud och ekonomi. Ett par programinriktningar fick läggas ner under året på grund av för få elever. Från och med 2017 ökar elevantalet igen.

Lika många förstahandssökande

Dragonskolan fortsätter att vara den populäraste skolan för elever som söker till gymnasiet. Det finns även ett stort intresse för de andra skolorna. Det medför att de kommunala gymnasieskolorna tillsammans hade lika många förstahandssökande som föregående år.

Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland cirka 4 500 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun, visar att många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare. Undersökningen visar också att drygt 70 procent av ungdomarna upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. En annan positiv förändring är att alkoholkonsumtionen har minskat hos både tjejer och killar.

Det har varit mellan 320–350 elever på språkintroduktion under det senaste året. Inflödet av elever har minskat drastiskt jämfört med 2015. Inför hösten tog utbildningen emot ett stort antal elever från grundskolan och elever som har varit folkbokförda i Umeå, men tidigare har bott i annan kommun.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.