Startsida Umeå kommun

Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuds inte nästa läsår

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att restaurang- och livsmedelsprogrammet inte ska erbjudas läsåret 2017/2018. Men programmet kommer att finnas som lärlingsutbildning.

Antalet sökande till Restaurang- och livsmedelsprogrammet har minskat under flera år. Inför läsåret 2016/2017 antogs 16 elever till programmet. Programmet återfinns sedan våren 2016 på Midgårdsskolan. Där saknas dock ändamålsenliga lokaler för utbildningen. Därför bedrivs endast de teoretiska delarna av utbildningen på skolan. De praktiska delarna bedrivs i tillfälliga lokaler på andra platser i Umeå.

En fortsatt satsning på programmet kräver omfattande investeringar i nya metodlokaler.
– För närvarande finns inget utrymme för en sådan satsning. Detta både med tanke på kommunens nuvarande ekonomiska läge och möjligheterna att hitta lämpliga lokaler för utbildningen, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Delar av restaurang- och livsmedelsprogrammet bedrivs redan som lärlingsutbildning (inriktning bageri). Från och med läsåret 2017/2018 erbjuds även inriktningen kök och servering som lärlingsutbildning.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.