Startsida Umeå kommun

Umeå kommun startar en samisk förskoleverksamhet på heltid från och med hösten 2017. Den kommer att inrymmas i förskolan Passarens lokaler på Västteg. Du kan anmäla ditt barn till förskolan när som helst under året, men för planerings skull är det bra att du anmäler så snart som möjligt.

Verksamheten som har varit igång en dag i veckan sedan hösten 2016 är nu tänkt att utökas till samisk förskola på heltid med fokus på samiskt språk och samisk kultur.

– Det känns fantastiskt roligt att Umeå kommun nu kan står redo att starta samisk förskola på heltid. Det är därför hög tid för föräldrar att anmäla sitt barn inför starten i höst, säger Lena Enmark, utvecklingsledare, Umeå kommun.

Arbetet med samisk förskola ska utgå ifrån förskolans läroplan och kommunala mål med fokus på samisk kultur och språk. Målet är att verksamheten på sikt ska bedrivas helt på samiska och omfatta de samiska språk som vårdnadshavare efterfrågar. Förskolan söker nu en förskollärare med kunskaper i samiskt språk och samhälle.

Umeå ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Vill du anmäla ditt barn till samisk förskola?

Det finns två sätt att anmäla ditt barn till samisk förskola: Antingen via kommunens webbplats eller genom att kontakta administratör, 090-16 40 16. Du kan självklart anmäla ditt barn till förskolan vid vilken tidpunkt som helst under året, men för planering av verksamheten är det önskvärt att du anmäler så snart som möjligt.

Kontakt

Lena Enmark
utvecklingsledare
för- och grundskolan
Umeå kommun
090-16 12 69
070-549 65 55
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.